Events Calendar

repræsentantskabsmøde i DULFU

Vedlagt - klik på nedenstående links:

Indkaldelse

Regnskab for 2019

Fuldmagt

Fuldmagten skal printes og medbringes i udfyldt stand til mødet.

Tilmelding skal ske til sekretariatet inden den 13. marts med oplysning om navn og klub.

Location Cafe Take Off i EKOD.