Events Calendar

DULFU tema møde i NULF

DULFU afholder i løbet af marts måned en række temamøder med følgende emner:

  • Havarier. Der bliver gennemgået eksempler på havarier på UL fly - hvad vi kan lære af disse havarier for at øge sikkerheden.
  • Hvad gør klubben for at få flere medlemmer?
  • Spørgsmål til DULFU generelt.

Mødet vil vare ca. 2 timer.

DULFU er vært ved en lille anretning før eller efter mødet.

Medlemmer, der ønsker at deltage, skal i god tid tilmelde sig til den UL-klub, hvor de ønsker at deltage.

DULFU ser frem til, at se mange medlemmer til et par lærerige og hyggelige timer.

Location NULF, klubhuset.