Siden sidst

Klubben har kørt et PPL-teorihold siden oktober 2016. De 5 kommende piloter var d. 7/4 2017 oppe til teoretisk prøve ved Trafikstyrelsen og alle bestod. 4 af eleverne var til 5 af prøverne i februar 2017. Og den 7/4 har alle elever bestået alle 8 pløver i første forsøg. Tillykke til jer. Må I få mange gode timer i luften.

På et bestyrelsesmøde, torsdag d. 6/4 - 2017, blev Jakob Bak valgt til ny formand for Sindal Flyveklub. Jakob overtager posten efter Jens Kongsbak, som for nyligt gik bort efter længere tids sygedom. Jens nåede at være formand i 20 år.

Kære alle medlemmer af Sindal Flyveklub
Det er med stor sorg, at jeg må meddele, at vores kære formand Jens Kongsbak efter lang tids alvorlig sygdom er død.
Begravelsen er torsdag den 23. Marts kl. 13.00 fra Sindal Gl. Kirke.
På Flyveklubbens vegne sørger jeg for en krans med bånd.

Jens har været en helt fantastisk god og dygtig formand for vores klub, og det bliver umuligt at finde en afløser, der på samme vis kan stå i spidsen for klubben.

Ære være Jens' minde.

På bestyrelsens vegne
Knud Andersen

Tirsdag den 6. december 2016 erhervede Ole Haugsted sit UL-instruktørbevis! Et STORT TILLYKKE til Ole!

Det er noget, vi i klubben får megen glæde af fremover og med det ser frem til et godt samarbejde, som vi forvejen har med Ole ikke mindst i Lufthavn's regi.

Rigtig flot, Ole!

Denne aften var der efter forslag og ønske fra flere medlemmer arrangeret arbejds-/grill aften, hvor flyejere m.fl. kunne møde op kl. 18 eller før for at vaske, rengøre m.m. sine fly, eller hvad det nu måtte være.

Ca. kl. 19 var grillen klar til de, som selv havde medbragt mad dertil. Gert Jensen havde denne gang grillpølser, brød + øvrige tilbehør med til samtlige fremmøde. Rigtig flot! Efterfølgende var der så almindelig klubaften med kaffe og kage.

Det blev en virkelig hyggelig aften med 16-18 fremmødte medlemmer, som virkelig fik en god aften og dejligt samvær ud af det.

Det var og er så tanken, at en sådan arbejds-/grill aften bliver fremover hver den første torsdag i måneden. Næste gang den 6. oktober.

Følgende medlemmer har den 23. juni været oppe til prøve for radiobevis:

Mikkel Jakobsen
Allan S. Mogensen
Niels Andresen

Alle 3 bestod med et flot 6 tal. Stort tillykke fra klubben! Dermed også tillykke til underviser Knud Andersen med de 3’s fine resultat med tak for det flotte og store arbejde med undervisningen! Igen-igen!

Lørdag den 16. april 2016 var Michael Aakjær Sørensen til prøve for UL-certifikat og bestod.

Et stort tillykke fra klubben med ønsket om held og lykke med flyvningen fremover!

Anders Leth Lee har den 17. februar 2016 modtaget sit nyerhvervede certifikat CPL med ME-IR efter ca. 2 års uddannelse hos Billund Air Center.

Et STORT TILLYKKE fra klubben med ønsket om snarligt job hos et flyselskab samt held og lykke fremover med flyvningen!

P.b.v., Jens Kongsbak, formand

Søndag den 15. november var Mogens Høst til prøve for UL-certifikat og bestod.

Et stort tillykke fra klubben med ønsket om held og lykke med flyvningen fremover!

Klubben havde inviteret til 2. foredrag og billedvisning med ”Foto-Henning. Denne gang fra bogen ”HERCULES” – oplevelser på danske vinger”.

Der var fremmødt 32 medlemmer, heraf nogle fra Sæby Flyveklub og nogle fra NULF i Brønderslev. De fik alle en fantastisk og yderst interessant aften. Henning gør det på en helt unik og dejlig måde, som går rent ind hos alle. Utrolig flotte fotooptagelser som sædvanligt. Simpelthen en stor glæde og fornøjelse at have besøg af Henning. Ingen tvivl om det!

Nu ser vi så frem til den næste og 3. bog i rækken, som heder ”MERLIN” – oplevelser på danske vinger”. Den udkommer om ca. 2 år. Så prøver vi igen til den tid.

Information

Denne side opdateres med nyheder i klubben, referater fra afholdte arrangementer og lignende.

Information

Denne side opdateres med nyheder i klubben, referater fra afholdte arrangementer og lignende.

Gå til toppen